Herøy kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf, Graeme Stevenson og Stig Edvinsen
- Ofring til Normisjon Nordland

Dønnes kirke kl. 11.00
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf, Trine Heggheim, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Dåp
- Lys Våken-barna deltar
- Ofring menighetens misjonsprosjekt, «Stefanusbarna»