Herøy kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Jørg Kunzendorf, Graeme Stevenson og Stig Edvinsen
- Ofring til menighetens eget arbeid

Dønnes kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Jørg Kunzendorf, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid