Herøy kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Jørg Kunzendorf, Graeme Stevenson, Trine Heggheim og Stig Edvinsen
- Dåp
- Utdeling av 6 års bok
- Ofring til årets TV-aksjon

Nordvik kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf, Trine Heggheim, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Utdeling av 6 års bok
- Ofring til årets TV-aksjon