Sandvær bedehus kl. 15.00
- Gudstjeneste ved Jørg Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Ofring til Sjømannskirken
- Kirkekaffe
- Skyssbåt til Sandvær, bestilles tlf. 95 16 15 64

Dønnes kirke kl. 11.00
- Gudstjeneste v/ Ingrid Bolstad Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid