Herøy kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Ofring til Stefanusbarna via Vipps 84795
- Kirkekaffe

Nordvik kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf, Olav Rune Ertzeid og Graeme Stevenson
- Innsettelse av sokneprest Ingrid Bolstad Kunzendorf
- Ofring til menighetens eget arbeid via Vipps 84796
- Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på museet på Nordvika gamle handelssted