Hestad kirke kl.11.00:

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko.

  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid.

Sandvær bedehus kl.15.00:

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko.

  • Nattverd
  • Ofring til Sandvær bedehus
  • Kirkekaffe