Nordvik kirke kl. 1100

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • «På kirkebakken» - Menighetens årsmøte + kirkekaffe

Herøy kirke kl. 18.00     

Barnegudstjeneste med kirkeklubb ved Kari Sjursen, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko

  • Ofring til Kirkens familievern
  • Kirkesaft og kaker