Dønnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Heidrun Stene

  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid

Herøy kirke kl. 18.00     

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Heidrun Stene

  • Nattverd
  • Ofring til Det norske diakonhjem.