Nordvik kirke kl. 18.00

Lysmesse ved Gunnar Masvie, Trine Heggheim og Inger Lise Hvatum

Konfirmantene deltar

Ofring til menighetens eget arbeid


Herøy kirke kl. 18.00     

Adventsang i Apsis ved Kari Sjursen

Ofring til menighetens eget arbeid