Nordvik kirke kl. 11.00

Allehelgensgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Heidrunn Stene. Vi minnes de som har gått bort

  • Lystenning og nattverd
  • Ofring til Strømmestiftelsen

Herøy kirke kl. 18.00

Allehelgensgudstjeneste ved Kari Sjursen. Vi minnes de som har gått bort.

  • Musikk ved Inger Heitmann
  • Diktlesing ved Rolf Jørgensen
  • Nattverd
  • Ofring til Rådet for psykisk helse