Nordvik kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel, Trine B Heggheim og Magnus Utgaard

  • Konfirmantpresentasjon
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

 

Herøy kirke kl. 18.00     
Gudstjeneste ved Kari Sjursen, Trine B Heggheim og Øyvind Mikalsen

  • Konfirmantpresentasjon, dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe