Sandvær bedehus kl.15.00:

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko.

  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt.
  • Nattverd og kirkekaffe


Dønnes kirke kl.11.00:

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko.

  • Dåp
  • Nattverd og lystenning
  • Ofring til Areopagos