Skibbåtsvær fiskarheim kl.12.00:
Skjærgårdsgudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko.

Solist: Øyvind Ottesen
Kirkekaffe
Ofring til fiskarheimen

For bestilling av skyss: ring tlf. 91 54 13 16
 

Dønnes kirke kl.17.00:
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Nattverd og lystenning
Ofring til KVN