Herøy kirke kl. 18.00

  • Gudstjeneste ved Anna Ramskov Laursen og Nikolai Sudenko
  • Dåp
  • Nattverd
  • Ofring til Misjonsalliansen

Nordvik kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko
  • 50 års konfirmanter deltar
  • Dåp
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid