Herøy kirke kl. 11.00

Gudstjeneste ved Kari Sjursen, Olav Rune Ertzeid og Joanna Engesvik-Galkin.

  • Innsettelse av sokneprest Kari Sjursen
  • 50-års konfirmanter deltar
  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Hestad kirke kl. 14.00

Gudstjeneste ved Gunnar Masvie, Olav Rune Ertzeid og Joanna Engesvik-Galkin

  • Innsettelse av Gunnar Masvie som prostiprest i Nord-Helgeland prosti.
  • Nattverd
  • Ofring til De 4 diakonale institusjoner.