Løkta kirke kl.11.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Kristin Heggheim

Ofring til StefanusalliansenHerøy kirke kl.12.00:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Anna Ramskov Laursen, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin

Svein Olav Heggheim og Britt R. Iversen deltar musikalsk

Ofring til KFUK/M