Vandve kapell kl. 14.45:

  • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Heidrunn Stene.
  • Ofring til Maritastiftelsen.


Herøy: Samtalegudstjeneste i Hestad kirke kl. 19.00 (merk stedet)

  • Gudstjeneste ved Anna Laursen, Svein Orstad og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Konfirmantene deltar
  • Kirkekaffe
  • Ofring til Normisjon Karihaug