Dønnes kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
Nattverd og lystenning
Ofring til Bibelselskapet

Herøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved Anna Ramskov Laursen og Joanna Engesvik-Galkin
Nattverd, dåp
Ofring til Menighetsfakultetet