Brasøy ungdomshus kl. 15.00

  • Andakt ved Annette Stenseng
  • Julemesse
  • Korpset deltar

Dønnes kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

  • Dåp
  • Lys våken barna deltar
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid