Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøring for søndag 18. august:

Nordvik kirke kl. 11.00

  • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Dåp
  • Nattverd og lystenning
  • Ofring til Misjonsalliansen

Valhall bedehus kl. 17.00

  • Gudstjeneste ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Ofring til speiderne.
  • Kirkekaffe etter gudstjenesten.