Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 8. desember

Herøy kirke kl. 20.00

  • Lysmesse ved Annette Stenseng, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Konfirmantene deltar
  • Ofring til Voksne for barn

Nordvik kirke kl. 17.00

  • Lysmesse ved Eva Julia Biel, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin.
  • Konfirmantene deltar
  • Ofring til menighetens eget arbeid