Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøringer for søndag 3. november

Herøy kirke kl. 18.00

 • Allehelgens gudstjeneste
 • Vi minnes de som har gått bort
 • ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin
 • Solist Roar Danielsen
 • Nattverd
 • Ofring til Menighetens eget arbeid

Dønnes kirke kl. 11.00

 • Allehelgens gudstjeneste
 • Vi minnes de som har gått bort
 • ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
 • Nattverd
 • Ofring til Vikensentret