- Gudstjeneste ved Jørg Kunzendorf, Olav Rune Ertzeid og Graeme Stevenson.

- Innsettelse av sokneprest Jørg Kunzendorf

- Ofring til menighetens eget arbeid

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i fjøsen på bygdetunet.

Herøyfjerdingen vil komme med en presentasjon av den nye presten i neste uke.