Gudstjeneste med gjesteprest

SJURISAKSEN
I forbindelse med at Menighetsfakultetet er et hundre år i år, får vi en utsending derfra med på gudstjenesten i Herøy 14.september kl.11. Det er Menighetsfakuletet som utdanner flesteparten av landets prester.Gjestepresten heter Sjur Isaksen, er prest og sjelesorglærer ved Menighetsfakultetet.

Han har et sterkt engasjement for prestetjeneste og menighetsliv lokalt, og har en fin evne til å oppmuntre og inspirere med sin hverdagslige tilnærming til spørsmål knytta til liv og tro!

Isaksen vil ha preknen denne dagen, samt informere om Menighetsfakultetets virksomhet og oppgaver.

Ellers blir det en gudstjeneste med dåp og nattverd, samt kirkekaffe etter gudstjenesten.

Annette Stenseng er med som liturg denne dagen.
SJURISAKSEN
Gudstjeneste med gjesteprest Sjur Isaksen.

Annonser