Gudstjeneste i Sandvær søndag

sandvaer_03
Søndag blir det gudstjenester i både Dønnes kirke på formiddagen og i Sandvær bedehus klokken 15 på ettermiddagen. Det er sokneprest Annette Stenseng som holder gudstjenesten i Sandvær.
Søndag 10.oktober
Dønnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest Leif Nordahl
Organist Joanna Engesvik-Galkin
Ofring til menighetens eget arbeid
 
 
 
10.oktober
Sandvær bedehus kl. 15.00
Gudstjeneste ved Annette Stenseng
Organist Joanna Engesvik-Galkin
Nattverd
Kirkekaffe
Ofring til menighetens eget arbeid
sandvaer_03
Sandvær bedehus.

Annonser