Gudstjeneste i Herøy

Sandvær bedehus sommer

Det blir gudstjeneste i Sandvær bedehus søndag 19. juni kl. 12:00.

Gudstjeneste ved Stein Unneberg og Venera Holm     

Kirkekaffe etter gudstjenesten

Vi har noen ledige plasser med skyssbåt tilbake fra Sandvær til Flostad. Bestilling av skyss til tlf. 95161564

Annonser