Gudstjeneste i Herøy

Sandvær bedehus

Det blir gudstjeneste på Sandvær bedehus søndag 17.mars kl.15.00.

Sandvær bedehus kl. 15.00       

Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Heidrunn Stene

Ofring til Stefanusbarna

Kirkekaffe

Sandvær bedehus
Sandvær bedehus

Annonser