Herøy kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Bent Nesse, Lillian Lie og Graeme Stevenson
- Fasteaksjon
- Konfirmantene deltar
- Nattverd
- Ofring til Kirkens Nødhjelp
- Kirkekaffe