Gudstjeneste i Herøy kirke

Foto: Gunver B. Nielsen

Det blir gudstjeneste i Herøy kirke søndag 13.juni 2021.

Herøy kirke kl. 12.00
Gudstjeneste ved Stein Unneberg og Heidrun Stene

Dåp

Nattverd            

Kirkekaffe etter gudstjenesten

Foto: Gunver B. Nielsen
Foto: Gunver B. Nielsen

Annonser