Herøy kirke kl. 12.00
Gudstjeneste ved Stein Unneberg og Heidrun Stene

Dåp

Nattverd            

Kirkekaffe etter gudstjenesten