Gudstjeneste i Herøy kirke

Julekrybbe

Da er det tid for en helt vanlig gudstjeneste i Herøy kirke med preken, lystenning og nattverd søndag den 6. desember kl. 12.00.

Det er 2. søndag i advent og 2 lys i adventskransen er tent, men først og fremst skal vi synge mange av de kjente advents- og julesalmer om barnet i krybben.

Den flotte julekrybbe med store trefigurer av den helligefamilie, dyrene i stallen og de hellige tre konger med gavene deres til Jesusbarna står som vanlig under tårntrappa i våpenhuset og byr velkommen til alle som kommer inn i kirken.

Ved inngangen er det av hensyn til smittesporing den vanlige registrering med navn og mobilnummer til alle som kommer.

Gunver Birgitte Nielsen
sokneprest

Julekrybbe[3]
Foto: Trine B. Heggheim
Julekrybbe
Foto: Trine B. Heggheim

Annonser