Gudstjeneste i Herøy kirke

Vigdis Jensen

Søndag 2.februar kl. 18:00 blir det lysmesse i Herøy kirke.

Herøy kirke kl. 18.00     
Lysmesse ved Gunver Birgitte Nielsen, Trine Heggheim og Marija Družijanić

Konfirmantene deltar

Ofring til menighetens eget arbeid

Ved behov for kirkeskyss, ring 90 28 86 39

Herøy kirke invendig

Annonser