Søndag 24.april kl. 11.00    

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko

  • Dåp
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe