Herøy kirke kl. 1800

Felles Fastegudstjeneste for Dønna og Herøy

ved Eva Julia Biel, Kari Sjursen, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko

  • Konfirmantene deltar
  • Ofring til Kirkens Nødhjelp
  • Kirkekaffe