Herøy kirke kl. 12.00      
- Gudstjeneste ved Bent Nesse og Graeme Stevenson
- Ofring til Normisjon
- Kirkekaffe