Søndag 7.juni kl. 12.00:

Fellesgudstjeneste for Herøy og Dønna
v/Anna Ramskov Laursen, Kari Sjursen og Trine Heggheim:

Speiderne deltar
Ta med grillmat eller annen niste

Ofring til menighetenes eget arbeid