Dønnes kirke kl. 11.00
  • Gudstjeneste ved prost Olav Rune Ertzeid og Joanna Engesvik-Galkin
  • Dåp
  • Kirkekaffe
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Etter gudstjenesten avholdes menighetens årsmøte. Årsmøtet skal gi uttalelse om menighetsrådets forslag til lokal liturgi for Dønna menighet.


Gudstjenesten i Herøy 17. februar utgår