Herøy kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste for menighetene i Herøy og Dønna ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna

Kirkekaffe