Her kan du lese informasjonsbrevet som helsesøster Edith R. Hansen har sendt ut til elevene i 10.klasse:


Tilbud om gratis hjernehinnebetennelse vaksine for 10. klassinger i Herøy kommune.

Herøy kommune har vedtatt at alle elever fra Herøy få dekket utgiften til vaksine mot hjernehinnebetennelse. Alle elever i videregående skole har fått tilbud over flere år å kjøpe vaksinen for 400-500 kr.

Det er flere elever fra Herøy som må flytte fra kommunen for å gå videregående skole. Skolehelsetjenesten i Herøy vil derfor tilby vaksinen i 10. klasse på ungdomskolen.

Vaksinen gir beskyttelse i 5 år. Se informasjon ang vaksinen fra Folkehelseinstituttet nedenfor:  

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).      

Selv om antall tilfeller av meningokokksykdom i Norge er lav, er ungdom i alderen 16–19 år en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av denne sykdommen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i tilsvarende aktiviteter.

Forekomst blant ungdom
Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. Få av disse ungdommene blir syke, men de kan smitte andre. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

Forekomsten av invasiv meningokokksykdom blant 16-19 åringer har gradvis gått ned siden 2010. De siste fem årene har det årlig vært meldt mellom to og ni tilfeller av meningokokksykdom i denne aldersgruppen.  Så langt i 2017 er det meldt om tre tilfeller.

Det anbefales at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner. Beskyttelsen varer i ca. 5 år, og vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Om vaksinen
Vaksinen som brukes heter Menveo. Den kan hos noen gi forbigående rødhet, smerter og hevelse på stikkstedet. Noen får lett feber. Mer informasjon om eventuelle bivirkninger etter Menveo finnes på nett- sidene til Statens legemiddelverk: www.legemiddelsok.no


Vaksinasjonen er planlagt:

Dato:                     Sted:                                                                     Helsesøster:  

Telefonnummer: 75068056 / 41563304.

Jeg/vi ønsker, ønsker ikke at mitt/vårt barn skal vaksineres mot smittsom hjernehinnebetennelse (strek ut det som ikke passer)

Elevens navn :                                                                                        Fødselsdato:

Klasse:

Foresattes underskrift: