Kursinstruktør er Bjørn Are Melvik fra Nordland fylkeskommune.

Målgruppe for kurset er:

  • Forvaltere
  • Lærere
  • Barnehageansatte
  • Studenter
  • Kommunalt ansatte
  • Privatpersoner
  • Velforeninger m.fl.

Det er et begrenset antall plasser til dette kurset, og vi vil prioritere kursplasser i forhold til tilhørighet. Ansatte i skole og barnehage oppfordres til å delta.

Påmelding til helgeland@friluftsrad.no. I påmeldingen oppfordres du til å oppgi om du kommer fra skole, barnehage osv.

Arrangør: Helgeland friluftsråd i samarbeid med Mosåsens venner.