Grått vann i Herøy

Vannverk

Det siste døgnet er det kanskje en del som lagt merke til at vannet har vært litt gråfarget.  Årsaken til dette er at kommunens brannvesen hadde øvelse ved sykehjemmet i går, den 25.09.19.

Det ble tappet ganske store vannmengder på kort tid under øvelsen, som førte til trykkfall i ledningssystemet i nærområdet.  Slike trykkfall kan noen ganger føre til at belegg på innsiden av vannledningen løsner og farger vannet grått.  Dette er helt ufarlig, men påvirker den estetiske kvaliteten på vannet.  Dette vil vanligvis gå over av seg selv i løpet av et døgn eller to.  Kommunen vil gjennomføre en mindre utspyling av ledningsnettet i Silvalenområdet for å påskynde denne prosessen.  I tillegg til dette kan den enkelte bruker tappe vann hos seg for å medvirke til at eventuelt grått vann blir spylt ut av systemet.

Annonser