Herøy kommune er en MOT-kommune og fra våren 2017 har de også deltatt i MOTs tilleggsprogram «Skolen som samfunnsbygger». I dette arbeidet ønsker de å få med foreldre og andre aktører som er i kontakt med barn og ungdom til å bygge opp lokalsamfunnet til beste for barn og unge i kommunen. Tanken er at du som voksen kan være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. 

Rune Olsen har jobbet med forebyggende arbeid i politiet i 20 år og har de siste tre årene vært ansatt i MOT. Han klarte gjennom historier og egne erfaringer å få fram hvordan man kan klare å skape et varmere og tryggere samfunn for ungdommen. 

Viktig for alle å bli sett
Olsen var opptatt av at alle hadde et behov for å bli sett og at negativ atferd i mange tilfeller kunne være et signal om nettop dette. Ofte kan man som foreldre eller trenere overse dette behovet og heller kjefte på ungen i stedet for å gå i dialog med den enkelte. Han mente også at det var menneskelig å reagere slik, men oppfordret oss til å prøve å oppmuntre og avklare forventninger i stedet for å kjefte. Rune var også opptatt av at vi ikke bare måtte være opptatt av våre egne barn, men være åpne for at at alle hadde et behov for å bli sett. Ungdom som ikke blir sett har lettere for å havne i uheldige miljøer der rus og uønsket atferd er en del av fellesskapet.

Tydelige voksne
Rune Olsen hadde et klart budskap om at vi som foreldre måtte sette grenser for ungdommene våre, og at vi måtte klare å stå i vanskelige avgjørelser. Han var opptatt av vi som voksne måtte være tydelige og ikke gi etter for press, men innrømmet samtidig at dette mange ganger kunne være vanskelig. Samtidig oppfordret han oss til å avklare forventninger på forhånd for å unngå å havne i konflikter. Han var også opptatt av at vi måtte prøve å gjøre ungdommene våre mest mulig robuste og få fram at det er en del av livet å ha det vanskelig i perioder, og at ikke alt er en psykisk lidelse.

Rune Olsen holdt et engasjerende og godt foredrag på en time, men det var skuffende at det ikke var flere som møtte opp.

Kort om MOT

 • MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei.
 • MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle.
 • MOT samarbeider med ca 300 skoler og når ca 65 000 ungdommer over hele Norge.
 • Det gjennomføres over 15.000 MOT-møter på ca. 300 skoler hvert år, og MOTs ildsjeler bruker årlig 30.000 timer i klasserommet.
 • MOTs målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale med MOT.
 • MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.
 • MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom» i ungdomsskole og videregående skole, hvor en har 12 MOT-økter i løpet av skoleløpet.
 • MOT har to tilleggsprogram: Skolen som samfunnsbygger og Kommunen som samfunnsbygger.
 • MOT har to forsterkningstiltak: Logo som forsterker og påminnelse og ID Courage.
 • MOT er også et verktøy for kulturbygging og verdibasert ledelse både på skoler og i kommuner.
 • MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.
 • MOT er også etablert i Sør-Afrika, Thailand, Danmark og Latvia.

Har du noen minutter til overs? Se denne filmen fra MOT Danmark:

Les mer om MOT på www.mot.no