Gode råd fra brannvesenet

Brannbil

Herøy brannvesen kommer med gode råd til befolkningen etter at det har vært to branner i kommunen på kort tid.

Nå har det vært to alvorlige branntilfeller med tragiske utfall på Herøy på kort tid. Brannvesenet på Herøy ønsker å rette en stor takk til alle som har stilt opp og hjulpet til under aksjonene våre den siste tiden. Det være seg både frivillige som har tilbudt hjelp og de som er blitt tilkalt aktivt fra oss i brannvesenet. Slik hjelp er til stor hjelp under store hendelser.

En rekkehusbrann er et eksempel på en stor hendelse for alle brannvesen i Norge. Selv i større byer, der de har et fulltidskorps som holder til på stasjonen, med store ressurser og med fulltidsansatte, er dette en stor og krevende aksjon. For vårt brannvesen, som baserer seg på frivillighet og med litt begrensede ressurser, blir derfor tid en avgjørende faktor! Vi ønsker derfor å komme med noen henstillinger til befolkningen i Herøy.

Røykvarslere redder liv!
Et av de enkleste, beste og billigste hjelpemidlene vi har er røykvarslere. Det er minstekrav om at det skal være røykvarslere i alle etasjer i en bolig, og at den skal dekke stue, kjøkken, område utenfor soverom og område utenfor teknisk rom. Den skal også høres inn til soverom når alle dører er lukket. Røykvarslere bør også være seriekoblet, det vil si at de er koblet sammen og at alle vil utløses når en utløses. I mange boliger bør det nok også være flere røykvarslere enn minstekravet. Husk å bytte batteri årlig! Vi oppfordrer også alle til å passe på eldre og bekjente som man har. Vær behjelpelig med å bytte batterier o.l, slik at alle har røykvarslere som er i orden.

TID - tidlig varsel!
For at vi skal vite om en brann så tidlig som mulig, er det viktig å melde inn så snart som mulig. Meld inn mens dere evakuerer og eventuelt prøver å slukke selv, ikke etterpå. Vi oppfordrer alle i Herøy til å installere appen «Hjelp 113» fra Norsk Luftambulanse. Der kan du ringe både 110, 112 og 113 direkte, og de ser da posisjonen til innringer umiddelbart. Da trenger man ikke bruke tid på å forklare hvor man er. Dette sparer tid!

Begrense brannen
Det viktigste etter tidlig varsling er å begrense brannen. Den enkleste og beste måten å gjøre det på er å hindre tilgangen på oksygen. Dersom det som brenner kan tas ut, er det det beste. Brenner det derimot i ett rom, så steng alle vinduer og dører. Da er det en god sjanse for at brannen kan kvele seg selv. Den vil uansett utvikle seg saktere, noe som gir oss bedre tid og større mulighet til å lykkes med slukking.

Hjelp 113
Den anbefales å laste ned appen Hjelp 113 fra Norsk Luftambulanse.

Annonser