Tallene for 2015 viser at Herøy hadde 1354 besøkende på bygdekinoen i 2015. Selv om dette er en nedgang fra 2015 på i underkant av 20 prosent viser besøkstallene at kinoen hevder seg godt både i Nordland og resten av landet.

Siden Alstahaug kommune fikk på plass den flotte kinoen i Kulturbadet har nok dette påvirket besøkstallene for Herøy. En kan imidlertid påregne at besøkstallene tar seg opp igjen på sikt.

Oppgradering
I fjor ble aulaen til Herøy skole oppgradert med nye flotte stoler og egen popcornmaskin. Dette er selvsagt noe som er med på å gjøre kinoopplevelsen best mulig.

9. klasse er arrangør
Under kinoforestillingene er det en elevbedrift i 9. klasse som står for kiosksalget og har ansvaret for å sette ut stoler og rydde etter forestillingen. I tillegg til salget i kiosken får de også prosenter av billettintektene og samlet gir dette en god sum med penger etter hver kinokveld. Pengene kommer nok godt med i reisekassen når de skal på skoletur i 10. klasse som de siste årene har gått med «Hvite busser»

Neste gang det arrangeres bygdekino er torsdag 25. februar og da vises først  «Gråtass – gøy på landet!» kl. 18.00 og deretter «Mannen fra Snåsa» kl. 20.00.

Trykk her for å komme til nettsiden til Herøy Bygdekino.

Om Bygdekinoen
Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen, fast kino. Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler. I likhet med landets øvrige kinoer viser Bygdekinoen digitale filmer. Kinoen tilbyr også 3D-filmer. Bygdekinoen er enkel og grei måte å få kino på for steder som ønsker å gi et kulturtilbud til folk der de bor. Det eneste som trengs er et egnet lokale. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinister og visningsutstyr.

Ny og aktuell film
Bygdekinoen viser fersk og aktuell film. De velger filmer som når et bredt publikum, men viser også smalere film på enkelte steder som ønsker dette. Bygdekinoen retter seg særlig mot barn og ungdom. Hver kinokveld har de som regel to forestillinger, hvorav den ene er for barn. Det kan også arrangeres skolekinoforestillinger, og vises film i tilknytning til festivaler og andre arrangementer utenom det ordinære filmprogrammet.