Herøy kommune har den siste tiden fått flere flyktninger fra Ukraina, men har tillegg også mange flyktninger fra Syria og en del andre land. I tillegg har kommunen også mange arbeidsinnvandrere slik at rundt 20 prosent av kommunens innbyggere nå kommer fra andre steder enn Norge. For at man skal trives på en plass er det viktig at man har møteplasser slik at man kan bli kjent med hverandre og samtidig lære seg norsk. Kommunen har derfor over flere år invitert til språkkaféer og språkturer der både norske og tilflyttere fra andre land kan møtes.

Kafé annenhver fredag
Sist fredag møttes folk fra Sudan, Syria, Litauen, Serbia, Ukraina, Polen og Norge til samlingsstund med enkel servering sist fredag. Dette ble ifølge arrangørene svært vellykket der folk fra flere land til tross for språkproblemer fikk kommunisert med hverandre. Nå vil man arrangere slike kaféer annen hver fredag i partallsuker i tiden som kommer. Det betyr at neste kafé blir fredag 18. november mellom klokken 11 og 14. 

Det er også en plan om at man skal komme i gang igjen med kleskafé igjen, men dette er foreløpig ikke helt klart enda.

- Målet med disse kaféene er at folk skal møtes og snakke sammen på tvers av nasjonaliteter og generasjoner. Det er også viktig at lokalbefolkningen kan bli kjent med de som har kommet til oss og få litt informasjon og høre om det er noe de kan hjelpe til med. Det sosiale er selvsagt viktig, og da spesielt for de som ikke har startet på introduksjonskurs enda. De kan da også lære seg litt norsk før de starter opp på det de skal være med på, sier flyktningkonsulent Marit Dahl Jørgensen.

Marit er opptatt av å få fram at disse kaféene ikke bare er for flyktninger, men at den er åpen for alle. Hun tenker at det spesielt kan være viktig for folk som ikke har jobb eller har ulike andre utfordringer å ha en møteplass å gå til.

- Man kan ellers bidra så mye som man vil, og dersom man ønsker det kan man bare være der og se hva som skjer hvis man ønsker det. Det er god stemning som er preget at det skal være godt og trygt å være der, sier Jørgensen.

Ønske om et møtested på ettermiddagen
Jørgensen forteller at de også har fått tilbakemelding om at det er behov for at folk kan ha et sted å møtes på ettermiddagstid.

- Vi vil etter hvert se på hvordan dette skal organiseres og har tro på at Fellesstua i Karolineveien også kan brukes til dette. Det er ellers foreningen Møtestedet som er samarbeidspartner når vi arrangerer kafé. Det er de som har utgifter og inntekter av disse kaféene. Slik har det også vært på kleskaféene som vi også har et håp om å få i gang igjen, sier Jørgensen.

Samtale mellom to hjerter
Jørgensen forteller om to episoder på siste kafé som er gode eksempler på fine møter mellom ulike mennesker og kulturer.

- Det var en mor og datter fra Ukraina som fikk se en baby fra Sudan som de ønsket å holde. Det var så fint å se at moren til babyen umiddelbart reagerte med at dette var en selvfølge. Det var også fint å observere at en mann fra Ukraina og en fra Syria satt og «pratet» med hverandre, til tross for at han fra Syria bare snakker arabisk og norsk mens han fra Ukraina bare snakker engelsk og ukrainsk. Det var helt tydelig at de hadde en helt normal kommunikasjon med hverandre der de pekte og smilte til hverandre. Da jeg snakket med dem på skolen var det en av de ukrainske damene som sa at dette var helt magisk og en samtale mellom to hjerter, avslutter Marit Dahl Jørgensen.