Gjennom årets Manifest mot mobbing-kampanje er målet å engasjere hver enkelt til å gjøre noe med mobbing. Slagordet er «Gjør en forskjell» der målet er å minne alle voksne om at de kan gjøre er forskjell for å hindre at barn og unge blir mobbet.

Det er også lansert en ny nettside, og kampanjen skal kjøre for fullt i sosiale medier. På nettsiden til Manifest mot mobbing kan man dele tips og erfaringer om det å forebygge mobbing og bidra til vennskap blant barn. Målgruppen er voksne, og det siste året har hovedbudskapet vært «voksne skaper vennskap».

MOT
Kirsti Iversen og Lise Theimann fungerer som MOT-koordinatorer på Herøy skole og hadde tatt på seg lederrollen under opplegget som Herøyfjerdingen deltok på i Herøy skoles aula tirsdag.

- Forebygging av mobbing er et kontinuerlig arbeid som hele tiden må prioriteres, men denne uka er skolene oppfordret til å sette ekstra fokus på dette viktige temaet, sier Kirsti Iversen.

- Selv om MOT dreier seg om langt mer enn arbeid mot mobbing synes vi at det denne gangen var greit å bruke skolens MOT-ambassadører i dette arbeidet, sier Iversen

Gripende historie
Kirsti Iversen startet stunden i aulaen med å fortelle en gripende historie om en gutt som tatt med seg alle skolebøkene i sekken og gått ut. På veien møtte han tilfeldigvis på en annen gutt som viste interesse for han og lurte på hvorfor han hadde tatt med seg alle bøkene. Etter en prat klarte gutten han møtte å få han med på fotball.

I ettertid viste det seg at gutten med den tunge sekken hadde tenkt å ta livet sitt denne dagen. Bøkene hadde han tatt med for å gjøre det enklere for de som var hjemme. Møtet på veien, og det at noen brydde seg og ville ha han med på fotball, hadde i følge han selv berget livet hans.

- Det er nettopp dette som er å gjøre en forskjell. Det skal ofte ikke så mye til og det handler om å bry seg, sa Kirsti til elevene etter at historien var fortalt.

Sterk film
Filmen «Full kontroll» ble deretter vist til elevene. Dette er en film om rå mobbing, som viser konsekvensene av hvordan det kan gå når ingen bryr seg. Likegyldigheten er mobbingens «beste venn».

Etter filmen ble filmen diskutert før elevene før de ble utfordret til å komme med tips om hvordan de kunne gjøre en forskjell for å forebygge mobbing.

Om Manifest for mobbing
Fra nettsiden til Manifest mot mobbing beskrives kampanjen som et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Partnerskapet består av regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Utdanningsdirektoratet er sekretariat.