Herøy næringsforening ble stiftet 1. januar 1999 og har som formål å være en en interesseforening for næringslivet i Herøy kommune og være et kontaktledd mellom næringsliv og kommune, og bistå i nettverksbygging for sine medlemmer. Nåværende leder Harald Jakobsen har vært leder foreninga siden juni 2012 og tar dermed fatt på sitt femte år som leder, noe som skulle tilsi at han og styret har gjort en god jobb for sine medlemsbedrifter.

Foreningen har 29 medlemsbedrifter som medlemmer, noe som er prosentvis langt flere enn enn hva som er tilfelle for de fleste andre næringsforeninger i distriktet.

- Dette er en liten juvel for herøysamfunnet og en viktig møtearena for for næringslivet, sa Roger Hansen fra Helgeland Sparebank under framleggingen av årsberetningen.

Roger skrøt også av at ordfører og resten av kommunen var flink til å møte på de populære lunsjmøtene og informere om hva som rørte seg i kommunen.

Handlingsplan 2015
For å oppnå foreningens mål, planlegges følgende tiltak gjennomført i 2015.

  • Kontinuerlig videreutvikle samarbeidet med Herøy kommune, og være et talerør relatert til en positiv utvikling av næringslivets rammebetingelser. 
  • Samarbeide med Herøy skole og Herøy kommune om Næring, Utdanning og bolystmessen
  • Gjennomføre regelmessige lunsjmøter, som skal være medlemmenes faste møtearena.
  • Bidra til å bygge et godt nettverk mellom kommunens reiselivsbedrifter og øvrig servicebedrifter i kommunen.
  • Delta aktivt i utarbeidelsen av kommuneplaner for areal, næring mv.
  • Næringsforeningen har en viktig rolle i Herøy, og medlemmene oppfordres til å engasjere seg i saker av felles karakter, gi styret innspill, og så langt det er mulig, å møte på lunsjmøtene.
  • Deltakelse i Ruteutviklingsforum for Sandnessjøen Lufthavn Stokka. Representeres av Robert Tønne og Jonny Hansen

Viktig å tilrettelegge og spille på lag
Ordfører Arnt Frode Jensen framhevet at Herøy var en kommune som blir framhevet som en gründerkommune med et aktivt næringsliv.

- Uten et aktivt næringsliv har vi ikke mye å framtid i Herøy og det er derfor viktig at kommunen samarbeider godt med næringslivet og tilrettelegger best mulig. Jeg har nylig hatt et godt møte med konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest der vi drøftet den framlagte konseptvalgutredningen (KVU) for fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstenøya. Det er viktig for oss at Marine Harvest kommer sterkere på banen og presser på for å få en raskere tunnelløsning, som er den eneste framtidsrettede løsningen for oss, sa Jensen.

- Det er også viktig at næringsforeninga kommer med høringssvar innen fristen. Vi satser ellers på å komme med en felles høringsuttalelse til KVU fra kommunene Herøy, Dønna og Alstahaug til fylket før saken skal behandles på Fylkestinget i sommer. Det er svært viktig at vi framstår som samlet hvis vi skal oppnå å nå fram med våre synspunkter, sa Jensen.

Leder Harald Jakobsen kunne berolige Arnt Frode med at de hadde høringsuttalelse til KVU på agendaen og at de støttet fullt ut det arbeidet som ble gjort politisk fra Herøy i denne saken.

Gjenvalg
Under valget av nytt styret takket samtlige styremedlemmer som var på valg ja til å fortsette. Den eneste som går ut av styret er Kaare Stenseng som har flyttet fra kommunen. Han ble erstattet av Truls Larssen som ny representant fra Marine Harvest.

Det nyvalgte styret består av:

Harald Jakobsen, leder
Anne Karlsen, nestleder
Svein Cato Jakobsen, kasserer
Truls Larssen, styremedlem
Connie Albrigtsen, styremedlem

Arnt-Erling Paulsen, 1. varamedlem
Ragnhild Larsen, 2. varamedlem

Revisor
Jens Norum
John Sigurd Dahl

Valgkomite
Laila Furu Vold, leder
Jørn Moe