Gjenvalg i næringsforeninga

3_roger_hansen
Herøy næringsforening er aktiv og driver godt. Så godt at styret på tirsdagens årsmøte ble gjenvalgt. Med et forbehold - leder Roger Hansen har tatt betenkningstid på om han fortsetter som leder.
Og det er ikke fordi han ikke vil.   - Etter omorganisering innad i Helgeland Sparebank har ikke jeg lenger kontorsted i Herøy. Jeg syns det vil være naturlig at lederen i næringsforeninga har tilholdssted i Herøy.   Dessuten har tatt på meg vervet som leder av handelsstandforeningen i Sandnessjøen, uten at det trenger å kollidere med ledervervet i næringsforeningen. Jeg må høre med min arbeidsgiver før jeg svarer noe, uttalte Roger Hansen som ble sterkt oppfordret av årsmøtet til å gå på et nytt år som leder.   - Det er en spennende og svært givende oppgave, så vi får se, svarte Hansen.   I mellomtiden avventer næringsforeningen hva Roger Hansen bestemmer seg for. Ingen av de forespurte har sagt seg villige å stille som leder.   Styret i Herøy næringsforening består etter årsmøtet av:   Leder: Foreløpig ingen Nestleder: Kurt Arild Nilsen Styremedlemmer: Einar Roan og Eva Jenssen (sekretær) Varameldmmer til styret: Arnt Erlind Paulsen og Rita Jensen Valgkomité: Laila Furu Vold og Harald Jakobsen Revisorer: Jon Sigurd Dahl og Jens Norum   Fra årsberetningen framgår det at styret siste året har hatt fem styremøter.   Det er videre avholdt 5 lunsj-/medlemsmøter (hvorav et i regi av HALD IKS) i perioden med følgende tema:
 • HALD IKS, informasjon og tilbakemelding.
 • Fylkesavtalen for innkjøp.
 • Vannavgift og næringsaktivitet i Herøy kommune.
 • Økt bosetting.
 • Næringslivets krav til ferjeruter, hurtigbåtruter, godstransport og vei i Herøy, og med spesielt fokus på anbudsgrunnlaget for ferjesambandet Herøy – Søvik.
 • Økt aktivitet ved Marine Harvests anlegg på Hestøya i 2010, behov for arbeidskraft, behov for varer og tjenester. Muligheter for lokalt næringsliv ?
 • HerBo AS, intensjon med selskapet, hva skjer, fremdrift og hva kan selskapet bidra med relatert til å skaffe husvær til nye innbyggere.
 • Informasjon om kommunens utvalg ”Bosetting i Herøy”.
 • Reiseliv i Herøy, nettverksbygging, fokus og suksesskriterier.
  Handlingsplan 2010 Åtrsmøtet vedtok ny handlingsplan for 2010:   For å oppnå foreningens mål, planlegges følgende tiltak gjennomført:
 • Kontinuerlig videreutvikle samarbeidet med Herøy kommune, og være et talerør relatert til en positiv utvikling av næringslivets rammebetingelser. 
 • Samarbeide med Herøy sentralskole om den årlige yrkesmessen, for oppfyllelse av foreningens mål. Ut fra evaluering, gjennomføre korrigerende tiltak, for gjennomføring av ny messe. Informasjon til og dialog med næringslivet for å få frem viktigheten av å delta og engasjement.
 • Gjennomføre regelmessige lunsjmøter, som skal være medlemmenes faste møtearena.
 • Bidra til å bygge et godt nettverk mellom kommunens reiselivsbedrifter og øvrig servicebedrifter i kommunen. Bidra til at Helgelandskysten Reiseliv gjennomfører en vår- og en høstsamling for reiselivsbedriftene i kommunen.
 • Delta aktivt i prosessen ”Revisjon av kommuneplanens arealdel”.
 • Gjennomføre ny markedsundersøkelse blant turistene som besøker Herøy.
 • ”Næringsforeningen har en viktig rolle i Herøy, og medlemmene oppfordres til å engasjere seg i saker av felles karakter, gi styret innspill, og så langt dette er mulig, å møte på lunsjmøtene.”
  Til slutt på årsmøtet holdt Jonny Iversen fra kommunens tekniske avdeling en orientering om kommunplanens arealdel. Den finner du informasjon om ved å trykke HER
3_roger_hansen
Roger Hansen ble sterkt oppfordet til å fortsette som leder.
3_jonny_iversen
Jonny Iversen orienterte årsmøtet om kommuneplanens arealdel.

Annonser