Gjennomførte ransakinger i Herøy

4_boeroe
Lensmann i Herøy og Dønna Edvard Børø bekrefter at det søndag ble gjennomført husransakinger etter narkotika/ulovlige rusmidler på flere steder i Herøy. – Dette skjedde med bakgrunn i opplysninger vi hadde, opplyser Børø.

Lensmannen sier det er for tidlig å si noe om hvilke funn som ble gjort.
 
 
- Vi har ikke resultatene fra ransakingen ennå, så det er det av ulike årsaker for tidlig å si noe om, sier lensmann Edvard Børø til Herøyfjerdingen.
 
4_boeroe
Lensmann Edvard Børø.

Annonser