Gjeninnfører B-rute på lørdager i Herøysambandet

Herøysund

Boreal melder i dag at de gjeninnfører B-ruta på sambandet mellom Søvik-Herøy-Austbø fra lørdag 4. juli til 15. august 2020.

Den 18. mai meldte Boreal på vegne av Nordland fylkeskommune om at det grunnet den pågående koronapandemien ikke skulle iverksettes utvidet drift i sambandet på lørdager i sommersesongen, og at det kun var A-ruten som skulle utføre ruteturer på lørdager gjennom hele året. 

Med stor trafikk over sambandet har dette ført til store frustrasjoner fra både politisk ledelse og de reisende. Ordfører Elbjørg Larsen har derfor i samarbeid med næringslivet presset på for å få gjeninnført sommerruta med B-ruta som vanligvis gjelder fra 1. juni til 15. august.

- Vi har gjort flere innspill for å få B-ruta på plass på lørdager. Vi har sammen med næringslivet begrunnet hvorfor denne må på plass. For det første er det mye større turisttrafikk enn det vi turte å håpe på. For det andre foregår det også slakting ved fabrikken til Mowi på Hestøya som gjør at dette er nødvendig. Jeg vil derfor gi honnør til fylkeskommunen for at de har kommet oss i møte, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Jobber videre med AutoPASS for ferje
I forbindelse med koronakrisen besluttet Stortinget å sette ned fergeprisene med 20 prosent og besluttet samtidig å redusere inngangssummen på Autopass fra 3600 kroner til 1200 på klasse 1. Denne rabattordningen forsvant imidlertid onsdag 1. juli til stor frustrasjon for de reisende. For å få halv pris på fergebilletten gjennom Autopass-ordningen må nå altså de reisende igjen forhåndsbetale 3600 kroner. Dette er en sak som ordfører Elbjørg Larsen har engasjert seg sterkt i.

- Jeg har skrevet brev til samferdselsminister Knut Hareide der jeg har forklart situasjonen og bedt dem om å snu i denne saken. Dette er en usolidarisk ordning som rammer de reisende på en svært uheldig måte. Dette er en ordning som har gitt meget gode ringvirkninger for de reisende og så blir det bare dratt tilbake med å bruke "koronakortet". Dette er for dårlig og jeg gir meg ikke før dette blir permanent, sier ordfører Larsen engasjert.

Her er sommerrute for lørdager:

Lørdagsrute Herøysambandet.jpg

Trykk her for å se  fergerute for Herøysambandet.

Elbjørg[1]
Ordfører Elbjørg Larsen er svært glad for at B-ruta er tilbake på lørdager.

Annonser