Gjenåpning av skolen for alle elever

FlyfotoHerøy skole_ny

Onsdag 13. mai gjenåpnes skolen for elevene på 5. - 10. trinn og da skal alle elever være tilbake på skolen i Herøy.

Elevene på 5.-10. trinn får oppgaver de skal jobbe med mandag og tirsdag, mens personalet legger til rette for trygg skolestart. Onsdag til vanlig tid skal de møte på skolen.

1.- 4.trinn  skal ha full skoleuke og møter mandag som planlagt.

Det vil bli endringer på gruppestørrelser og klasserom for en del elever. Klokkeslett for oppstart og avslutning av skoledagen blir som normalt.

Nærmere informasjon om oppmøtested, grupper og rutiner kommer fra skolen.

Vi gleder oss over å kunne ønske alle elevene velkommen tilbake.

Liv-Åse B. Lorentzen
Kommunalsjef – Oppvekst og kultur.

Annonser